Toán Lớp 5: tính nhanh 1.6-3.2+5.3-7.4+9.5-11.6+13.7-15.8+17.9-20+22.1

By Chi Mai

Toán Lớp 5: tính nhanh
1.6-3.2+5.3-7.4+9.5-11.6+13.7-15.8+17.9-20+22.1

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tính nhanh 1.6-3.2+5.3-7.4+9.5-11.6+13.7-15.8+17.9-20+22.1”

 1. 1 . 6 – 3 . 2 + 5 . 3 – 7 . 4 + 9 . 5 – 11 . 6 + 13 . 7 – 15 . 8 + 17 . 9 – 20 + 22 . 1
  = 1,6 + 5,3 + 9,5 + 13,7 + 17,9 + 22,1 – 3,2 – 7,4 – 11,6 – 15,8 – 20
  = (1,6 + 7,4) + (5,3 + 13,7) + (17,9 + 22,1) + 9,5 – (3,2 + 15,8) – (7,4 + 11,6) – 20
  = 9 + 19 + 30 + 9,5 – 19 – 19 – 20
  = (30 + 9 – 19 -20) + (19 – 190 + 9,5
  = 0 + 0 + 9,5
  = 9,5

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Ở bên dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1.6-3.2+5.3-7.4+9.5-11.6+13.7-15.8+17.9-20+22.1$
  =$1,6 + 5,3 + 9,5 + 13,7 + 17,9 + 22,1 – 3,2 – 7,4 – 11,6 – 15,8 – 20$
  =$(1,6 + 7,4) + (5,3 + 13,7) + (17,9 + 22,1) + 9,5 – (3,2 + 15,8) – (7,4 + 11,6) – 20$
  =$      9         +          19      +         30          + 9,5 –         19       –        19        – 20$
  =$     (30 + 9 – 19 – 20)      +         (19 – 19)                    +     9,5 $
  =$                 0                     +            0                            +     9,5 $
  ~~CTLHN~~

  Trả lời

Viết một bình luận