Toán Lớp 4: A,413+(x+9)=2008 B,26+X* 12=98

By Nhã Trúc

Toán Lớp 4: A,413+(x+9)=2008 B,26+X* 12=98

0 bình luận về “Toán Lớp 4: A,413+(x+9)=2008 B,26+X* 12=98”

 1. a) 413 + ( x + 9) = 2008
             ( x + 9) = 2008 – 413
                x + 9 =1595
                x       = 1595 – 9
               x         =1586
  ——————————————–
  b) 26 + x xx 12 = 98
                x xx 12 = 98 – 26
                x xx 12 =72
                 x          = 72 : 12
                   x          =6

  Trả lời

Viết một bình luận