Mai Lan

Toán Lớp 5: Câu 10: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm: “Người ta xây dựng một căn phòng hình hộp chữ nhật chứa được 63 người và mỗi người cần có 5m3 kh

Toán Lớp 5: Câu 10: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm: “Người ta xây dựng một căn phòng hình hộp chữ nhật chứa được 63 người và mỗi người cần có 5m3 không khí để thở. Tính diện tích cần có của nền phòng, biết chiều cao của căn phòng là 3,5m.

Toán Lớp 5: Bài toán 1 : Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng. a/ Tính diện tích vườn hoa ? b/ Người ta sử

Toán Lớp 5: Bài toán 1 : Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng. a/ Tính diện tích vườn hoa ? b/ Người ta sử dụng 10% diện tích vườn hoa để làm lối đi . Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu … Đọc tiếp