Toán Lớp 5: Chu vi hình chữ nhật là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng 100dm. Tính diện tích

By Ái Hồng

Toán Lớp 5: Chu vi hình chữ nhật là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng 100dm. Tính diện tích

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Chu vi hình chữ nhật là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng 100dm. Tính diện tích”

 1. Giải đáp: 600 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 100dm = 10m
  nửa chu vi  là :
  100 : 2 = 50 (m)
  chiều dài mảnh vườn  là :
  (50 + 10) : 2 = 30 (m)
  chiều rộng mảnh vườn  là :
  50 – 30 = 20 (m)
  diện tích mảnh vườn  là :
  20 x 30 = 600 (m²)
        Đáp số : 600 m²

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   600m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 100dm=10m
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  100:2=50(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  (50-10):2=20(m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  20+10=30(m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  20xx30=600(m^2)
  Đáp số: 600m^2

  Trả lời

Viết một bình luận