Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28 độ C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3 độ C Hỏi sau 12 giờ

Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28 độ C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3 độ C Hỏi sau 12 giờ thì nhiệt độ của tủ đông là bao nhiêu?
A. − 10 C.
B. −  16
C. − 8 C .
D. − 12

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28 độ C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3 độ C Hỏi sau 12 giờ”

 1. Giải đáp:
   câu C -8 ĐỘ C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  mỗi giờ hạ 3 độ => 12 giờ sau nhệt độ giảm
  12 nhân 3=36 độ C
  nhiệt độ tủ động bằng
  28-36=[-8] độ C
   

 2. Giải đáp:
   -8 Độ C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài giải:
  Sau 12 giờ nhiệt độ của tủ đông là:
  28+[-3×12]=-8[Độ C]
  Đáp số: -8 Độ C

Viết một bình luận