Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hình vuông có cạnh 5cm thì chu vi và diện tích của nó lần lượt là: A. 20cm và 25cm. B. 20cm và 2 25cm . C. 2 25cm và 20cm. D. 20cm

Toán Lớp 6: Hình vuông có cạnh 5cm thì chu vi và diện tích của nó lần lượt là:
A. 20cm và 25cm.
B. 20cm và 2 25cm .
C. 2 25cm và 20cm.
D. 20cm và 2 10cm

Comments ( 2 )

 1. $\text{Chu vi hình vuông là:}$
  $\text{5 × 4 = 20 ( cm )}$
  $\text{Diện tích hình vuông là:}$
  $\text{5 × 5 = 25 ( cm² )}$
  $\text{⇒ Chọn A.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Trả lời:
  $\text{Chu vi của hình vuông là:}$
  5xx4=20(cm)
  $\text{Diện tích hình vuông là:}$
  5xx5=25(cm^2)
  ->$\text{Không có đáp án phù hợp}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )