Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 9984 : 24 28508 : 52 34667 : 67 2671 : 32

Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính:
9984 : 24 28508 : 52 34667 : 67
2671 : 32 47245 : 51 321546: 42

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 9984 : 24 28508 : 52 34667 : 67 2671 : 32”

Viết một bình luận