Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ΔABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA. a)CMR: ΔABD= ΔHBD b)CMR:DH ⊥BC c)

Toán Lớp 7: Cho ΔABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA.
a)CMR: ΔABD= ΔHBD
b)CMR:DH ⊥BC
c)Giả sử: góc C=60 độ.Tính sô đo góc ABD

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a)  Xét Δ ABD và Δ HBD có
               BA=BH
           ^ABD=^HBD (BD là tia phân giác ^B)
               BD là cạnh chung
      ⇒ Δ ABD = Δ HBD (c.g.c)
     b) Vì Δ ABD = Δ HBD
  ⇒ ^A=^BHD=90 ( 2 góc tương ứng )
  ⇒ BH ⊥ HD
  c) Vì Δ ABC vuông tại A nên
              ^B+^C= 90
                      ^B= 90-^C=90-60=30
      Vì BD là tia phân giác ^B nên
         ^ABD=^HBD= ^B/2= 30/2 = 15
     Vì Δ ABD vuông tại A nên
               ^ABD+^ADB = 90
                   15 + ^ADB= 90
                           ^ADB = 90-15
                            ^ADB= 75  
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )