Toán Lớp 6: bai 6:cho a= 1+2+2^2+2^3+…+2^2019 chung to: a+1 la mot so chinh phuong

Toán Lớp 6: bai 6:cho a= 1+2+2^2+2^3+…+2^2019
chung to: a+1 la mot so chinh phuong

0 bình luận về “Toán Lớp 6: bai 6:cho a= 1+2+2^2+2^3+…+2^2019 chung to: a+1 la mot so chinh phuong”

 1. Lời giải chi tiết:
  Ta có:
  A=1+2+2^2+2^3+…+2^2019
  2A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^2020
  2A-A=(2+2^2+2^3+2^4+…+2^2020)-(1+2+2^2+2^3+…+2^2019)
  A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^2020-1-2^2-2^3-…-2^2019
  A=(2-2)+(2^2-2^2)+(2^3-2^3)+…+(2^2019-2^2019)+(2^2020-1)
  A=2^2020-1
  A+1=2^2020-1+1
  A+1=2^2020
  A+1=(2^1010)^2
  Vậy A+1 là một số chính phương.

 2. a=1+2+2^2+2^3+……………..+2^2019
  2a=2+2^2+2^3+2^4+………………..+2^2020
  2a-a=(2+2^2+2^3+2^4+………………..+2^2020)-(1+2+2^2+2^3+……………..+2^2019)
  a=2^2020-1
  a+1=2^2020-1+1
  a+1=2^2020
  a+1=(2^1010)^2
  =>a+1 là 1 số chính phương
  Vậy a+1 là 1 số chính phương
   

Viết một bình luận