Toán Lớp 6: cho tập hợp p = ( 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 ) hãy mô tả tập hợp p bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng

By Huyền Thanh

Toán Lớp 6: cho tập hợp p = ( 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 ) hãy mô tả tập hợp p bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng

0 bình luận về “Toán Lớp 6: cho tập hợp p = ( 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 ) hãy mô tả tập hợp p bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng”

Viết một bình luận