Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: cho tập hợp p = ( 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 ) hãy mô tả tập hợp p bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng

Toán Lớp 6: cho tập hợp p = ( 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 ) hãy mô tả tập hợp p bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  -> Dấu hiệu đặc trưng của tập hợp P là:
  P={1/x║x∈N,0<x<6}
  -> Các mẫu số phải lớn hơn 0 và <6 vì các phân số ở đề bài có mẫu số từ 1-5
   

 2. -> P = {1/n | n ∈ NN ; 0 < n < 6}
  Giải thích:
  – Tính chất đặc trưng: tử số là 1 và mẫu số là các số tự nhiên nhỏ hơn 6
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )