Toán Lớp 5: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn. Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà

By Chi Mai

Toán Lớp 5: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn. Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà mình đến nhà Hạ mất 12 phút còn Hạ đi đến nhà Xuân chỉ mất 10 phút. Hãy tính quãng đường giữa nhà hai bạn.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn. Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà”

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ lệ thời gian đi của Xuân và Hạ là :
      12:10=12/10=6/5 
  Ta có : Vận tốc của Xuân và Hạ có tỉ lệ là 5/6 
  → Vận tốc của Xuân bằng 5/6 vận tốc của Hạ 
  Quãng đường Hạ đi là :
     50×6:5=60(m)
  Quãng đường giữa nhà hai bạn là :
      50+60=110(m) 
                  Đáp số : 110 m 

  Trả lời
 2. Giải đáp: 110m.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số của Xuân và Hạ là :
  12 : 10 = 6/5
  Quãng đường Hạ đi được là :
  50 : 5/6 = 60(m)
  Quãng đường giữa nhà Xuân và Hạ là :
  50 + 60 = 110 (m)
  Đáp số : 110m.
  Chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận