Toán Lớp 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, AD = 6cm và AC =10cm . Tính độ dài của CD, BC và BD.

By Ái Hồng

Toán Lớp 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, AD = 6cm và AC =10cm . Tính độ dài của CD, BC và BD.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, AD = 6cm và AC =10cm . Tính độ dài của CD, BC và BD.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

   Vì T/g ABCD hình chữ nhật nên các cạnh đối ; các góc đối bằng nhau  và 2 dường cheo băng nhau(DHNB)

  =>$\left \{ {{AB=DC} mà AB=8cm =>DC=8cm \atop {AD=BC mà AD=6cm=>BC=6cm}} \right.$ 

  =>AC=BD mà AC=10cm =>BD=10cm

  Vậy DC=8cm 

         BC=6cm

         BD=10cm

  Trả lời

Viết một bình luận