Toán Lớp 4: Mẹ 36 tuổi ,con bằng 1/6 tuổi mẹ . Hỏi bao nhêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ ?

By Khánh Giao

Toán Lớp 4: Mẹ 36 tuổi ,con bằng 1/6 tuổi mẹ . Hỏi bao nhêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Mẹ 36 tuổi ,con bằng 1/6 tuổi mẹ . Hỏi bao nhêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ ?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tuổi con hiện nay là:
  36 \times 1/6=6 (tuổi)
  Hiệu số tuổi giữa 2 mẹ con là:
  36-6=30 (tuổi)
  Khi tuổi con =1/3 tuổi mẹ thì tuổi con là:
  30:(3-1)=15 (tuổi)
  Có số năm nữa để tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ là:
  15-6=9 (năm) 
  ĐS: 9 năm

  Trả lời
 2. $\text{Hiện nay con có số tuổi là :}$
  36 : 6 = 6 (tuổi)
  $\text{Mẹ hơn con số tuổi là : }$
  36 – 6 = 30 (tuổi)
  $\text{Số tuổi của con khi con bằng 1/3 tuổi mẹ là :}$
  30 : ( 3-1) =15 ( tuổi )
  $\text{Vậy khi tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ thì hết số năm là :}$
  15 – 6 = 9 (năm)
  $\text{Đáp số : 9 năm}$
  @K
   

  Trả lời

Viết một bình luận