Toán Lớp 4: Trung binh cong cua 3 so la 50. Trung binh cong cua so thu nhat va so thu hai la 60. Biet so thu hai hon so thu 3 la 15 don vi. Tim so

By Lan Lan

Toán Lớp 4: Trung binh cong cua 3 so la 50. Trung binh cong cua so thu nhat va so thu hai la 60. Biet so thu hai hon so thu 3 la 15 don vi. Tim so thu nhat

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Trung binh cong cua 3 so la 50. Trung binh cong cua so thu nhat va so thu hai la 60. Biet so thu hai hon so thu 3 la 15 don vi. Tim so”

 1. Giải đáp:
   75
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng 3 số là:
    50 × 3 = 150
  Tổng số thứ 2 và số thứ nhất là:
    60 × 2 = 120
  Số thứ 3 là:
    150 – 120 = 30
  Số thứ 2 là:
    30 + 15 = 45
  Số thứ nhất là:
    150 – (30 + 45) = 75
            Đáp số: 75

  Trả lời

Viết một bình luận