Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 15 dư 1; chia 16 dư 5

By Thu Giang

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 15 dư 1; chia 16 dư 5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 15 dư 1; chia 16 dư 5”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đó là a
  a+14 chia hết cho 15
  a+29 chia hết cho 15

  a+11 chia hết cho 16
  a+27 chia hết cho 16
  ..

  Mà làm sao a nhỏ nhất
  a+59 chia hết cho 15 và 16
  a+59 chia hết cho bội ching nhỏ nhất của 15 và 16
  BCNN(15;16) là 240
  a+27=240
  a=240-27
  a=213
  Vậy a=213

   

  Trả lời

Viết một bình luận