Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho (O;5cm) lấy M nằm ngoài (O) vẽ đường tròn đường kính OM cắt (O) tại A, B. 1.Cm OA vuông góc AB 2. Cm AM=MB Ai giúp mình với ạ

Toán Lớp 9: Cho (O;5cm) lấy M nằm ngoài (O) vẽ đường tròn đường kính OM cắt (O) tại A, B.
1.Cm OA vuông góc AB
2. Cm AM=MB
Ai giúp mình với ạ

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Gọi $I$ là trung điểm $OM\to I$ là tâm đường tròn đường kính $OM$
  $\to IB=IA$
  Mà $OA=OB$
  $\to OI$ là trung trực của $AB$
  $\to OI\perp AB$
  $\to OM\perp AB$
  2.Ta có $OI$ là trung trực $AB$ và $M\in OI$
  $\to MB=MA$

  toan-lop-9-cho-o-5cm-lay-m-nam-ngoai-o-ve-duong-tron-duong-kinh-om-cat-o-tai-a-b-1-cm-oa-vuong-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )