Toán Lớp 6: -62.(27-64).64.(62-27) Giải cách tính chất phân phối giúp em ạ (làm nhanh nhé ạ trước 9h30)

Toán Lớp 6: -62.(27-64).64.(62-27)
Giải cách tính chất phân phối giúp em ạ (làm nhanh nhé ạ trước 9h30)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: -62.(27-64).64.(62-27) Giải cách tính chất phân phối giúp em ạ (làm nhanh nhé ạ trước 9h30)”

 1. – 62 . ( 27 – 64 ) – 64 . ( 62 – 27 )
  = – 62 . 27 + 62 . 64 – 64 . 62 + 64 . 27
  = 27 . 64 + 27 . ( – 62 ) + 62 . 64 + 62 . ( – 64 )
  = 27 . ( 64 – 62 ) + 62 . ( 64 – 64 )
  = 27 . 2 + 62 . 0
  = 54 + 0
  = 54

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -62 . ( 27 – 64 ) – 64 . ( 62 – 27 )
  = -62 . 27 + 62 . 64 – 64 . 62 + 64 . 27
  = 62 . ( -27 + 64 – 64 ) + 64 . 27
  = 62 . (-27) + 64 . 27
  = 27 . ( -62 + 64 )
  = 27 . 2
  = 54  

Viết một bình luận