Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 ( Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi

Toán Lớp 5: 8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 ( Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).
9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 ( Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

Comments ( 2 )

 1. b8:các số chia hết cho 9 là: 801,810,135,153,531,513,315,351.
  b9
  – 1205 ,1025,1250,1520,2150,2510,2105,2015,5210,5120.
  -3150,5310,1350,1530,5130,3510
   

 2. a,Các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là :
  835,853,358,385,538,583,135,153,315,351,531,513,801,810,180,108
  b,Các số có 4 chữ số chia hết cho 5 là :
  1250,1205,2150,2105
  c,Các số chia hết cho 2 và 5 là :
  1350,3150
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )