Toán Lớp 5: Một hình tam giác đều và một hình vuông có cùng chu vi , cạnh hình này dài hơn cạnh hình kia 3 m . Tính chu vi mỗi hình.

Toán Lớp 5: Một hình tam giác đều và một hình vuông có cùng chu vi , cạnh hình này dài hơn cạnh hình kia 3 m . Tính chu vi mỗi hình.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình tam giác đều và một hình vuông có cùng chu vi , cạnh hình này dài hơn cạnh hình kia 3 m . Tính chu vi mỗi hình.”

 1. Gọi cạnh của tam giác đều là a, cạnh của hình vuông là b (a,b∈N)
  Theo đầu bài ta có:
  3 x a=4 x b
  Vì 3<4 ⇒a>b
  ⇒a-b=3⇒a=b+3
  Thay vào ta có:
  3 x (b+3)=4 x b
  3 x b+9=4 x b
  9=4 x b-3 x b
  b=9
  ⇒a=b+3=9+3=12
  Chu vi hình tam giác là:
  12 x 3=36 (m)
  Chu vi hình vuông là:
  9 x 4=36 (m)
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!!
  CHO MÌNH XIN 5 SAO+CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA, THANKS

Viết một bình luận