Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 20:2^2-5^9:5^8 ^ nghĩ là mũ nha ví vụ 2^2 là 2 mũ 2 nha mong mọi người giúp mình

Toán Lớp 6: 20:2^2-5^9:5^8
^ nghĩ là mũ nha ví vụ 2^2 là 2 mũ 2 nha
mong mọi người giúp mình

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  0.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $20:2^2-5^9:5^8\\=20:4-5^{9-8}\\=5-5=0$

 2. Giải đáp:
  0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  20 : 2^2 – 5^9 : 5^8
  = 20 : 4 – 5^( 9 – 8 )
  = 5 – 5^1
  = 5 – 5
  = 0
  Vậy 20 : 2^2 – 5^9 : 5^8 = 0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )