Toán Lớp 5: (phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) 26 : 35 = -.. ( dư 15 : 5,6 = – ( dư 40,2 ; 3,15 = -. ( dư 23,75 : 4,7 = …

By Trang Ðài

Toán Lớp 5: (phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số )
26 : 35 = …… ( dư
15 : 5,6 = …. ( dư
40,2 ; 3,15 = ….. ( dư
23,75 : 4,7 = …… ( dư
67,5 : 0,56 = …… ( dư
3,5 : 0,23 = …… ( dư
các bạn đặt phép tính giúp mik vs ak .
67,5

0 bình luận về “Toán Lớp 5: (phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) 26 : 35 = -.. ( dư 15 : 5,6 = – ( dư 40,2 ; 3,15 = -. ( dư 23,75 : 4,7 = …”

 1. Giải đáp:
  26 : 35= 0 ( dư 35)
  15 : 5,6= 2 ( dư 38)
  40,2 : 3,15= 10 ( dư 270)
  23,75 : 4,7= 50 ( dư 25)
  67,5 : 0,56= 116 ( dư 54)
  3,5 : 0,23= 14 ( dư 28)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận