Toán Lớp 7: vẽ góc xAy đồi đỉnh góc x’Ay’ và viết tên các góc có số đo là $145^{o}$

By Phượng Tiên

Toán Lớp 7: vẽ góc xAy đồi đỉnh góc x’Ay’ và viết tên các góc có số đo là $145^{o}$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: vẽ góc xAy đồi đỉnh góc x’Ay’ và viết tên các góc có số đo là $145^{o}$”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -> Hai góc đối đỉnh chỉ tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh với nhau.
  Nên chọn hat(xAy);hat(xAx’);hat(x’Ay’);hat(yAy’) sao cho hai góc đối đỉnh với nhau tạo thành cặp góc có số đo 145^o

  Trả lời

Viết một bình luận