Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: vẽ góc xAy đồi đỉnh góc x’Ay’ và viết tên các góc có số đo là $145^{o}$

Toán Lớp 7: vẽ góc xAy đồi đỉnh góc x’Ay’ và viết tên các góc có số đo là $145^{o}$

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     -> Hai góc đối đỉnh chỉ tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh với nhau.
    Nên chọn hat(xAy);hat(xAx’);hat(x’Ay’);hat(yAy’) sao cho hai góc đối đỉnh với nhau tạo thành cặp góc có số đo 145^o

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )