Toán Lớp 6: Tỉ số của hiệu, tổng và tích của hai số là 1: 7: 24. Tích của hai số đó là bao nhiêu?

By Ái Hồng

Toán Lớp 6: Tỉ số của hiệu, tổng và tích của hai số là 1: 7: 24. Tích của hai số đó là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tỉ số của hiệu, tổng và tích của hai số là 1: 7: 24. Tích của hai số đó là bao nhiêu?”

 1. Gọi hiệu, tổng và tích của hai số lần lượt là : x; 7x; 24x (x∈Z+)
  ⇒ Số lớn là : (7x+x)/2=4x
      Số bé là : (7x-x)/2=3x
  Ta có PT : 4x×3x=24x
  ⇔12x^2=24x
  ⇔x=2
  Số lớn là :
  4x=4×2=8
  Số bé là :
  3×2=6
  Tích của hai số đó là :
  8×6=48
   

  Trả lời
 2. Gọi hiệu, tổng và tích của hai số lần lượt là : x;7x;24x(x∈Z+)
  Số lớn là :
  (7x+x)/2=4x
   Số bé là :
  (7x−x)/2=3x
  Ta có phương trình :
  4x×3x=24x
  ⇔12×2=24x
  ⇔x=2
  Số lớn là :
  4x=4×2=8
  Số bé là :
  3×2=6
  Tích của hai số đó là :
  8×6=48
   

  Trả lời

Viết một bình luận