Toán Lớp 9: cho a,b,c là các số thực thỏa mãn a ≥b ≥c. Chứng minh rằng a ²-b ²+c ² ≥(a-b+c) ²

By Trang Ðài

Toán Lớp 9: cho a,b,c là các số thực thỏa mãn a ≥b ≥c. Chứng minh rằng a ²-b ²+c ² ≥(a-b+c) ²

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho a,b,c là các số thực thỏa mãn a ≥b ≥c. Chứng minh rằng a ²-b ²+c ² ≥(a-b+c) ²”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:a≥b≥c
   (a-b+c)²=a²+b²+c²-2ab-2bc+2ac
  =>a²+b²+c²-2ab-2bc+2ac
  => giả sử a²-b²+c²≥ (a-b+c)²
  => a²-b²+c²- a²-b²-c²+2ab+2bc-2ac≥0
  <=> -2b²+2ab+2bc-2ac≥0
  <=> 2b(a-b)-2c(a-b)≥0
  <=> 2(a-b)(b-c)≥0
  vì a≥b
  => a-b≥0
  b≥c
  => b-c≥0
  => 2(a-b)(b-c)≥0(luôn đúng)
  dấu’=” xảy ra <=> a=b
  hoặc b=c

  Trả lời

Viết một bình luận