Toán Lớp 3: Tích của hai số là 63.Tìm thừa số thứ nhất,biết rằng nếu thêm 2đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 81

By Việt Lan

Toán Lớp 3: Tích của hai số là 63.Tìm thừa số thứ nhất,biết rằng nếu thêm 2đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 81

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Tích của hai số là 63.Tìm thừa số thứ nhất,biết rằng nếu thêm 2đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 81”

 1. Nhận xét : Nếu thêm 2 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng bằng 2 lần thừa số thứ nhất .
     2 lần thừa số thứ nhất là :
       81 – 63 = 18
      Thừa số thứ nhất là :
        18 : 2 = 9
                Đáp số : 9 .

  Trả lời

Viết một bình luận