Toán Lớp 5: hải phòng cách hà nôij 102 km.cùng một lúc,một ô tô đi từ hà nội đến hải phòng với vận tốc 40 km/giờ,một xe máy đi từ hải phòng đến hà

Toán Lớp 5: hải phòng cách hà nôij 102 km.cùng một lúc,một ô tô đi từ hà nội đến hải phòng với vận tốc 40 km/giờ,một xe máy đi từ hải phòng đến hà nội với vận tốc 28 km/giờ.hỏi sau bao lâu thì ô tô gặpxe máy?
giải hộ em với em hứa cho 5 sao+cảm ơn+ctlhn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:  1,5 giờ
  Lời giải chi tiết:
  Tổng vận tốc của ô tô và xe máy đó là
  40 + 28 = 68(km/h)
  Sau số giờ thì ô tô gặp xe máy là:
  102 : 68 = 1,5(giờ)
  Đáp số:1,5 giờ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  30 km.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô chạy chậm hơn xe máy là:
  7 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 45 phút 
  Đổi 45 phút ra = 0,75 giờ
  Quãng đường xe máy cách ô tô là:
  32 x 0,75 = 24 (km)
  Thời gian để xe ô tô đuổi kịp xe máy là:
  24 : (48 – 32) = 1,5 (giờ)
  Quãng đường ô tô đi được lúc đó là:
  48 x 1,5 = 72 (km)
  Khi ô tô đuổi kịp xe máy thì còn cách Hải Phòng là:
  102 – 72 = 30 (km)
       Đáp số: 30 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận