Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến đư

Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến được Y. Trong 4 giờ đầu, B bò với vận tốc 8m/giờ nhưng sau đó nó thấy mình bị A bỏ lại đằng sau nên cố gắng bò nhanh hơn với vận tốc 20m/giờ. B đã đuổi kịp rồi vượt qua A. Sau 2 giờ kể từ lúc gặp A thì B đến được Y. Hỏi :
a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong bao lâu
b) B đi hết quãng đường XY trong bao lâu
c) Tính độ dài quãng đường XY.

TRẢ LỜI

 1. Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến được Y. Trong 4 giờ đầu, B bò với vận tốc 8m/giờ nhưng sau đó nó thấy mình bị A bỏ lại đằng sau nên cố gắng bò nhanh hơn với vận tốc 20m/giờ. B đã đuổi kịp rồi vượt qua A. Sau 2 giờ kể từ lúc gặp A thì B đến được Y. Hỏi :
  a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong bao lâu
  b) B đi hết quãng đường XY trong bao lâu
  c) Tính độ dài quãng đường X
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong số giờ là;
        4-2=2(giờ)
  b) B đi hết quãng đường XY trong số giờ là
      4-2=2(giờ)
  c) Tính độ dài quãng đường XY
         4×12=48(km)
  ⇒kết quả là
  ⇔a)2(giờ)
  ⇔b)2(giờ)
  ⇔c)48 km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong số giờ là 
        4-2=2(giờ)
  b) B đi hết quãng đường XY trong số giờ là
      4-2=2(giờ)
  c)độ dài quãng đường XY là 
         4×12=48(km)
  ⇒kết quả là
  ⇔a)2(giờ)
  ⇔b)2(giờ)
  ⇔c)48 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận