Toán Lớp 5: 1+5/8×19/31×16/10×1 12/19- 12/19 giúp mik với

Toán Lớp 5: 1+5/8×19/31×16/10×1 12/19- 12/19 giúp mik với

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1+5/8xx19/31xx16/10xx1 12/19- 12/19 
  =1+5/8 xx 19/31 xx 8/5 xx 31/19 – 12/19
  =1+(5xx19xx8xx31)/(8xx31xx5xx19)-12/19
  =1+1-12/19=2-12/19
  =38/19-12/19=(38-12)/19=26/19

  Trả lời

Viết một bình luận