Kiều Nguyệt

Toán Lớp 5: Giá bán một chiếc Tivi của một siêu thị được giảm giá trong 2 lần. Lần 1 giảm 12% giá bán, lần 2 giảm tiếp 15% giá bán trước đó thì gi

Toán Lớp 5: Giá bán một chiếc Tivi của một siêu thị được giảm giá trong 2 lần. Lần 1 giảm 12% giá bán, lần 2 giảm tiếp 15% giá bán trước đó thì giá bán lúc này là 1870000 đồng. Hỏi giá bán lúc đầu của chiếc Tivi là bao nhiêu tiền?