Toán Lớp 5: Con vịt cân nặng 2,7 kg . Con ngỗng cân nặng hơn vịt 2,8kg . Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu kg

By Hải Phượng

Toán Lớp 5: Con vịt cân nặng 2,7 kg . Con ngỗng cân nặng hơn vịt 2,8kg . Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu kg

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Con vịt cân nặng 2,7 kg . Con ngỗng cân nặng hơn vịt 2,8kg . Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu kg”

Viết một bình luận