Toán Lớp 5: Một kho chứa 5248kg lương thực gồm lúa,ngồi và bột mỳ.Biết lúa nặng gấp 16 lần ngồi và ngô nặng gấp 15 lần bột mỳ.Hỏi trong kho có bao

By Khánh Giao

Toán Lớp 5: Một kho chứa 5248kg lương thực gồm lúa,ngồi và bột mỳ.Biết lúa nặng gấp 16 lần ngồi và ngô nặng gấp 15 lần bột mỳ.Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam lúa?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một kho chứa 5248kg lương thực gồm lúa,ngồi và bột mỳ.Biết lúa nặng gấp 16 lần ngồi và ngô nặng gấp 15 lần bột mỳ.Hỏi trong kho có bao”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                 trong kho có số bột mì là : 
                               5248:16=428 ( kg)
                                                          trong kho có số ngô là
                              428×15=
   

  Trả lời

Viết một bình luận