Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một kho chứa 5248kg lương thực gồm lúa,ngồi và bột mỳ.Biết lúa nặng gấp 16 lần ngồi và ngô nặng gấp 15 lần bột mỳ.Hỏi trong kho có bao

Toán Lớp 5: Một kho chứa 5248kg lương thực gồm lúa,ngồi và bột mỳ.Biết lúa nặng gấp 16 lần ngồi và ngô nặng gấp 15 lần bột mỳ.Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam lúa?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                 trong kho có số bột mì là : 
                               5248:16=428 ( kg)
                                                          trong kho có số ngô là
                              428×15=
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )