Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giúp mik với ạ, mk cần gấp ạ Cho hàm số bậc nhất y=( m-1 )x + m + 3 a, tìm m để hàm số đồng biến trên R b, tìm giá trị của m để đồ thị

Toán Lớp 9: Giúp mik với ạ, mk cần gấp ạ
Cho hàm số bậc nhất y=( m-1 )x + m + 3
a, tìm m để hàm số đồng biến trên R
b, tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị hàm số y= -2x + 1
c, tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm ( 1; -4 )

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
     NamAkiraYT
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-9-giup-mik-voi-a-mk-can-gap-a-cho-ham-so-bac-nhat-y-m-1-m-3-a-tim-m-de-ham-so-dong-bien

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )