Toán Lớp 9: Giúp mik với ạ, mk cần gấp ạ Cho hàm số bậc nhất y=( m-1 )x + m + 3 a, tìm m để hàm số đồng biến trên R b, tìm giá trị của m để đồ thị

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 9: Giúp mik với ạ, mk cần gấp ạ
Cho hàm số bậc nhất y=( m-1 )x + m + 3
a, tìm m để hàm số đồng biến trên R
b, tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị hàm số y= -2x + 1
c, tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm ( 1; -4 )

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Giúp mik với ạ, mk cần gấp ạ Cho hàm số bậc nhất y=( m-1 )x + m + 3 a, tìm m để hàm số đồng biến trên R b, tìm giá trị của m để đồ thị”

Viết một bình luận