Toán Lớp 4: người ta trồng khoai ở 1 số thửa ruộng . tính ra cứ 100m ²thu hoạch được 75 kg khoai. hỏi nếu thửa ruộng có diện tích 2400m ²thì thu ho

By Phương

Toán Lớp 4: người ta trồng khoai ở 1 số thửa ruộng . tính ra cứ 100m ²thu hoạch được 75 kg khoai. hỏi nếu thửa ruộng có diện tích 2400m ²thì thu hoạch bao nhiêu ki – lô – gam khoai

0 bình luận về “Toán Lớp 4: người ta trồng khoai ở 1 số thửa ruộng . tính ra cứ 100m ²thu hoạch được 75 kg khoai. hỏi nếu thửa ruộng có diện tích 2400m ²thì thu ho”

Viết một bình luận