Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: người ta trồng khoai ở 1 số thửa ruộng . tính ra cứ 100m ²thu hoạch được 75 kg khoai. hỏi nếu thửa ruộng có diện tích 2400m ²thì thu ho

Toán Lớp 4: người ta trồng khoai ở 1 số thửa ruộng . tính ra cứ 100m ²thu hoạch được 75 kg khoai. hỏi nếu thửa ruộng có diện tích 2400m ²thì thu hoạch bao nhiêu ki – lô – gam khoai

Comments ( 2 )

 1. Số khoai thu hoạch đc là:
  2400 : 100 × 75 = 18000(kg)
  Đ/S: 18000kg

 2.  $\text{nếu thửa ruộng có diện tích 2400m² thì thu hoạch được số kg khoai là :}$
       (2400 : 100). 75 = 1800(kg khoai)
                          đáp số 1800 kg khoai 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương