Toán Lớp 6: 5^2 – [17 + 13.(2021^0 – 1^2021)]

By Hoa

Toán Lớp 6: 5^2 – [17 + 13.(2021^0 – 1^2021)]

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 5^2 – [17 + 13.(2021^0 – 1^2021)]”

Viết một bình luận