Toán Lớp 8: Đề: Cho tam giác ABC. Gọi G, H và E lân lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC. a) Chứng minh tứ giác BCHG là hình thang. b) Gọ

By Uyên Thi

Toán Lớp 8: Đề: Cho tam giác ABC. Gọi G, H và E lân lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC.
a) Chứng minh tứ giác BCHG là hình thang.
b) Gọi O là điểm đổi xứng với E qua H. Chứng minh tứ giác EAOC là hình bình hành.
c) Chứng minh AE, GH, OB đồng quy.
Chỉ cần giải câu c!

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Đề: Cho tam giác ABC. Gọi G, H và E lân lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC. a) Chứng minh tứ giác BCHG là hình thang. b) Gọ”

 1. Giải đáp:
  c) Ta có: E là tđ của BC (gt)
  –> CE=
  B
  C
  2
   (1)
  Ta lại có: E là tđ của BC (gt)
  –> AE là đường trung tuyến
  –> AE=
  B
  C
  2
  Xét tứ giác AEBF có:
  .D là tđ của AB (gt)
  . D là tđ của EF (cmt)
  Vậy: AEBF là hbh( tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại tđ của mỗi đường)
  Ta có: AE= BF ( cạnh đối hbh AEBF)
  mà AE=
  B
  C
  2
   (cmt)
  –> BF=
  B
  C
  2
   (cùng = AE) (2)
  Từ(1) và (2)
  –> CE=BF (cùng =
  B
  C
  2
   )
   

  Trả lời

Viết một bình luận