Toán Lớp 7: cho hàm số y=g(x)=x mũ 2-3 tính : g(0)= g(1)= g(-2)= g(1 phần 2)= nhanhhh nhaaaaaa cần gấppp

By An Kim

Toán Lớp 7: cho hàm số y=g(x)=x mũ 2-3
tính : g(0)=
g(1)=
g(-2)=
g(1 phần 2)=
nhanhhh nhaaaaaa cần gấppp

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho hàm số y=g(x)=x mũ 2-3 tính : g(0)= g(1)= g(-2)= g(1 phần 2)= nhanhhh nhaaaaaa cần gấppp”

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  y = g(x) = x^2 – 3
  $\text{Với}$ g(0)
  -> 0^2 – 3
  = 0 – 3
  = -3
  $\text{Với}$ g(1)
  -> 1^2 – 3
  = 1 – 3
  = -2
  $\text{Với}$ g(-2)
  -> (-2)^2 – 3
  = 4 – 3
  = 1
  $\text{Với}$ g(1/2)
  -> (1/2)^2 – 3
  = 1/4 – 3
  = -11/4

  Trả lời
 2. Cho hàm số y=g(x)=x^2-3
  Với g(0), ta có:
  0^2-3
  =0-3
  =-3
  Với g(1), ta có:
  1^2-3
  =1-3
  =-2
  Với g(-2), ta có:
  (-2)^2-3
  =4-3
  =1
  Với g(1/2), ta có:
  (1/2)^2-3
  =1/4-3
  =(-11)/4
  Vậy y\in{-3;-2;1;(-11)/4}
   

  Trả lời

Viết một bình luận