Toán Lớp 4: Bài 1. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là 160. Tìm hai số đó.

By Phước Bình

Toán Lớp 4: Bài 1. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là 160. Tìm hai số đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 1. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là 160. Tìm hai số đó.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thừa số thứ nhất là :
  ( 160 – 120) : 4 = 10
  Thừa số thứ hai là :
  120 : 10 = 12 
  Đáp số : Số thứ nhất : 10
  Số thứ hai : 12

  Trả lời

Viết một bình luận