Toán Lớp 5: Các cậu giải hộ mk bài này vs : Bán kính của xe đạp bằng 32,5 cm . Hỏi khi bánh xe lăn đk 100 vòng sẽ đi đk quãng đường dài bao nhiêu m

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Các cậu giải hộ mk bài này vs :
Bán kính của xe đạp bằng 32,5 cm . Hỏi khi bánh xe lăn đk 100 vòng sẽ đi đk quãng đường dài bao nhiêu mét ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Các cậu giải hộ mk bài này vs : Bán kính của xe đạp bằng 32,5 cm . Hỏi khi bánh xe lăn đk 100 vòng sẽ đi đk quãng đường dài bao nhiêu m”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Chu vi bánh xe là:
    (32,5xx2)xx3,14=204,1(cm)
    Đổi:
    204,1 cm=2,041 m
    Khi bánh xe lăn 100 vòng được quãng đường là :
    2,041 xx100=204,1(m)
    Đ/S: 204,1(m)
    Xin hay nhất

    Trả lời
  2. Giải đáp:
     204,1 m
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Chu vi bánh xe là :
    32,5 xx2 xx 3,14 = 204,1 ( cm )
    Đổi : 204,1 cm = 2,041 m
    Lănn được 100 vòng sẽ đi được quãng đường dài số m là :
    2,041 xx 100 = 204,1 ( m )
    Đáp số : 204,1 m

    Trả lời

Viết một bình luận