Toán Lớp 5: 7. Vườn hoa nhà bác Mai và vườn hoa nhà bác Linh đều códạng hình vuông. Biết rằng độ dài một cạnh vườn hoa nhàbác Mai gấp 2 lần độ dài

Toán Lớp 5: 7. Vườn hoa nhà bác Mai và vườn hoa nhà bác Linh đều códạng hình vuông. Biết rằng độ dài một cạnh vườn hoa nhàbác Mai gấp 2 lần độ dài 1 cạnh vườn hoa nhà bác Linh.Hỏi diện tích vườn hoa nhà bác Mai gấp mấy lần diện tíchvườn hoa nhà bác Linh?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 7:
                                                       Giải
  2 lần
  Vì có 1 cạnh gấp 2 lần nên diện tích vườn hoa nhà bác Mai gấp 2 lần diện tích vườn hoa nhà bác Linh

  Trả lời

Viết một bình luận