Toán Lớp 4: 1. giá trị của biểu thức : 95 : n – 7, với n = 5

Toán Lớp 4: 1. giá trị của biểu thức : 95 : n – 7, với n = 5

TRẢ LỜI

 1. 1. giá trị của biểu thức : 95 : n – 7, với n = 5
  Giải
  Thay n = 5  vào biểu thức 95 : n – 7 ta có:
   95 : 5 – 7
   =   19  – 7
  =         12
  Vậy giá trị của biểu thức là 12

  Trả lời

Viết một bình luận