Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 9 và 81

Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 9 và 81

TRẢ LỜI

 1. Cách 1 :
  Ta có :
  9 = 3^2
  81 = 3^4
  => ƯCLN ( 9; 81) = 3^2 = 9
  => ƯC ( 9; 81) = { 1; 3; 9; -1; -3; -9}
  Vậy : ƯCLN ( 9; 81) = 9
  ƯC( 9; 81) = { 1; 3; 9; -1; -3; -9}
  Cách 2 :
  Ta thấy :
  Vì 81 vdots 9 nên :
  9  là  ƯCLN ( 81; 9)
  => ƯC ( 9; 81) = { 1; 3; 9; -1; -3; -9}
  Vậy : ƯCLN ( 9; 81) = 9
  ƯC ( 9; 81) = { 1; 3; 9; -1; -3; -9}

  Trả lời

Viết một bình luận