Toán Lớp 5: một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m.Nếu bớt cd đi 20cm thì ta được hình thoi diện tích là 12dm2. tính dt hình bình hành

Toán Lớp 5: một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m.Nếu bớt cd đi 20cm thì ta được hình thoi diện tích là 12dm2. tính dt hình bình hành

TRẢ LỜI

 1. #Nguyennhatlinh111bm
  2m = 200 cm
  Tổng của 2 cạnh ngắn và dài lúc đầu là :
  ( cm )
  Tổng của 2 cạnh ngắn và dài lúc sau là :
   ( cm )
  Vậy cạnh ngắn là :
  =40( cm )
  Cạnh lúc đầu là:
  40+20=60(cm)
  Diện tích miếng bìa lúc đầu là:
  40 x 60=2400(cm2)
  Đáp số:2400cm2

  Trả lời

Viết một bình luận