Toán Lớp 6: Tìm n € N để 2 × n – 1 chia hết cho n – 3

Toán Lớp 6: Tìm n € N để
2 × n – 1 chia hết cho n – 3

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  2n-1\vdotsn-3
  Ta có:
  2n-1=2n-6+5=2(n-3)+5
  Mà 2(n-3)\vdotsn-3 nên 5\vdotsn-3
  =>n-3\inƯ(5)={1;5;-1;-5}
  =>n\in{4;8;2;-2}
  Mà n\inNN nên n\in{2;4;8}
  Vậy n\in{2;4;8} thì 2n-1\vdotsn-3

  Trả lời

Viết một bình luận