Toán Lớp 6: Thực hiện biểu thức sau { 35 : [ 5+(9-7)]+99^2}+100

Toán Lớp 6: Thực hiện biểu thức sau
{ 35 : [ 5+(9-7)]+99^2}+100

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 9906
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  { 35 : [ 5 + ( 9 -7 )] + 99² } + 100
  = { 35 : [ 5 + ( 9 -7 )] + 9801 } + 100
  = { 35 : [ 5 + 2 ] + 9801 } + 100
  = { 35 : 7 + 9801 } + 100
  = { 5 + 9801 } + 100
  = 9806 + 100
  = 9906

  Trả lời

Viết một bình luận