Toán Lớp 5: 5ha624mmvuông…5,1ha điền dấu lớn bé bằng

By Huyền Thanh

Toán Lớp 5: 5ha624mmvuông…5,1ha điền dấu lớn bé bằng

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 5ha624mmvuông…5,1ha điền dấu lớn bé bằng”

 1. Điền dấu ><= vào chỗ chấm:
  5ha624mm²…..5,1ha.
  Trả lời:
  5ha624mm²<5,1ha.
  Vì:
  624mm²=0,0000000624ha.
  Nên:
  5ha624mm²=5ha+0,0000000624ha=5,0000000624ha.
  Vậy: 5,0000000624ha<5,1ha.
  Vậy thì: 5ha624mm²<5,1ha.
  color{pink}\text{Chúc tus học tốt}

  Trả lời

Viết một bình luận