Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: 10=10x??????????????????????????????

Toán Lớp 2: 10=10x??????????????????????????????

Comments ( 2 )

 1. @Sad
  Gọi số cần tìm là: x
  10xxx=10
            x=10:10
            x=1
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta lấy 10 : 10 = 1
  =) 10 = 10 x 1
  Khánh Nhi* ( xin hay nhất )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )