Toán Lớp 7: x/11=y/3; y/6=z/11 và x+y-z=80 tìm x, y giúp mình vs. Nhanh nhất có thể và đầy đủ các bước giải ạ

By Hiểu Vân

Toán Lớp 7: x/11=y/3; y/6=z/11 và x+y-z=80
tìm x, y
giúp mình vs. Nhanh nhất có thể và đầy đủ các bước giải ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: x/11=y/3; y/6=z/11 và x+y-z=80 tìm x, y giúp mình vs. Nhanh nhất có thể và đầy đủ các bước giải ạ”

 1. Vậy~ Bạn tham khảo ~
  x/11 = y/3 ; y/6 = z/11
  => x/22 = y/6 = z/11 ; x+y-z = 80
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  (x+y-z)/(22+6-11) = 80/17
  => x/22 = 80/17 ; x = 1760/17
  => y/6 = 80/17 ; y = 480/17
  => z/11 = 80/27 ; z = 880/17
  Vậy (x;y;z) = (1760/17;480/17;880/17)

  Trả lời
 2. Ta có : $\frac{x}{11}$ = $\frac{y}{3}$ ⇒ $\frac{x}{22}$ = $\frac{y}{6}$ ( 1 ) 
  $\frac{y}{6}$ = $\frac{z}{11}$ ( 2 ) 
  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có : $\frac{x}{22}$ = $\frac{y}{6}$ = $\frac{z}{11}$ và x + y – z = 80
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
  $\frac{x}{22}$ = $\frac{y}{6}$ = $\frac{z}{11}$ = $\frac{x+y-z}{22+6-11}$ = $\frac{80}{17}$ 
  ⇒ x = $\frac{80}{17}$ x 22 = $\frac{1760}{17}$ 
  y = $\frac{80}{17}$ x 6 = $\frac{480}{17}$ 
  z = $\frac{80}{17}$ x 11 = $\frac{880}{17}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận