Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c)

By Hương

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c)”

Viết một bình luận