Toán Lớp 8: a) 2????^2 + 6????^3y b) 9????^2 − 3???? − ????^2 − ???? ????) ????^2 − ????^2 − 4???? + 4 d) 4????^2 − 16???? + 7 nhanh nhé! 50đ lun

By Cát Linh

Toán Lớp 8: a) 2????^2 + 6????^3y
b) 9????^2 − 3???? − ????^2 − ????
????) ????^2 − ????^2 − 4???? + 4
d) 4????^2 − 16???? + 7
nhanh nhé! 50đ lun

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a) 2????^2 + 6????^3y b) 9????^2 − 3???? − ????^2 − ???? ????) ????^2 − ????^2 − 4???? + 4 d) 4????^2 − 16???? + 7 nhanh nhé! 50đ lun”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 2x^2 + 6x^3y
  = 2x^2 . 1 + 2x^2 . 3xy
  = 2x^2(1 + 3xy)
  – Đặt nhân tử chung
  b) 9x^2 – 3x – y^2 – y
  = 9x^2 – y^2 – 3x – y
  = (9x^2 – y^2) – (3x + y)
  = [(3x)^2 – y^2] – (3x + y)
  = [(3x – y)(3x + y)] – (3x + y)
  = (3x – y)(3x + y) – (3x + y)
  = (3x + y)(3x – y – 1)
  – Nhóm hạng tử
  – HĐT a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
  – Đặt nhân tử chung
  c) x^2 – y^2 – 4x + 4
  = (x^2 – 4x + 4) – y^2
  = (x^2 – 2.x.2 + 2^2) – y^2
  = (x – 2)^2 – y^2
  = (x – 2 – y)(x – 2 + y)
  – Nhóm hạng tử
  – HĐT a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
  d) 4x^2 – 16x + 7
  = 4x^2 – 14x – 2x + 7
  = 2x (2x – 7) – (2x – 7)
  = (2x – 7)(2x – 1)
  – Tách hạng tử 
  – Đặt nhân tử chung

  Trả lời

Viết một bình luận