Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A.a và bkhông có điểm chung B.a và bkhông cùng th

Toán Lớp 11: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.a và bkhông có điểm chung
B.a và bkhông cùng thuộc một mặt phẳng
C. Có nhiều đường thẳng cùng cắt cả a và b
D. Có hai đường thẳng c, d song song với nhau và cùng cắt cả a và b

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
  A.a và b không có điểm chung
  B.a và bkhông cùng thuộc một mặt phẳng
  C. Có nhiều đường thẳng cùng cắt cả a và b
  D. Có hai đường thẳng c, d song song với nhau và cùng cắt cả a và b
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bởi vì Hai đường thẳng gọi là cắt nhau nếu chúng có một điểm chung.=> đáp án A sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai